سایت رسمی هیئت فوتبال استان لرستان || Footballlorestan.ir
دوشنبه 23 مرداد 1391 01:08:56

دستورالعمل برگزاری مسابقات فوتسال استان لرستان (92-91)

دستورالعمل برگزاری مسابقات فوتسال استان لرستان

(92-91)

 

ماده 1:هدف

 

به منظور توسعه فوتسال استان ، ایجاد رقابت سالم بالا بردن کیفیت مسابقات ، شکل گیری و تقویت باشگاههای استان – تأمین نیروهای کارآمد در زمینه های فنی و اجرایی و در نهایت تشکیل تیم های فوتسال قدرتمند استان از اهداف برگزاری این مسابقات می باشد.

 

ماده 2: مسابقات لیگ برتر فوتسال استان

 

1-2 این مسابقات با حضور 10 تیم برگزار می شود.\" 8 تیم باقی مانده از مسابقات لیگ برتر فوتسال فصل قبل به علاوه 2 تیم صعود کننده از مسابقات لیگ دسته اول 91-90  جمعاً 10 تیم و در یک گروه بصورت رفت و برگشت رقابت های خود را برگزار نمایند.2 تیم آخر این مسابقات به لیگ دسته اول 93-92 سقوط خواهند نمود.

2-2 تیم های حاضر در این مسابقات در صورتی می تواند از سهمیه بازیکن رده پایین تر (امید) استفاده نمایند که در رقابت های امید استان حضور داشته باشند.

3-2 مسابقات فصل 92-91 ب تعداد 10 تیم برگزار خواهد شد.

 

ماده 3 : مسابقات فوتسال دسته اول استان:

 

 

 

 

1-3 این مسابقات ب شرکت 10 تیم برگزار خواهد شد .

2-3 رقابت های لیگ دسته اول استان با شرکت 4 تیم باقی مانده  لیگ دسته اول استان 91-90 -4 تیم سقوط کننده لیگ برتر استان 90-90 و قهرمان و نائب خرم آباد سال 91-90 جمعاً ده تیم بصورت رفت و برگشت رقابت های خود را برگزار می نمایند .و تیم های قهرمان و نائب قهرمان این مسابقات به لیگ برتر استان 93-92 صعود خواهند نمود.

3-3 مسابقات فصل 93-92 با تعداد 10 تیم برگزار خواهد شد .

 

ماده 4: مسابقات فوتسال لیگ امید استان – متولدین 11/10/1371 ببعد

 

1-4 این مسابقات با شرکت 12 تیم قهرمان و نائب قهرمان خرم آباد – قهرمان بروجرد – قهرمان کوهدشت –قهرمان نورآباد-قهرمان الشتر –قهرمان پلدختر –قهرمان درود –قهرمان ازنا-قهرمان الیگودرز-قهرمان چغلوندی –قهرمان سراب دوره (چگنی ) جمعاً 12 تیم بصورت مجتمع رفت و برگشت رقابت های خود را برگزار می نمایند.

2-4 قهرمان این مسابقات بعنوان نماینده استان در مسابقات 92-91 فوتسال امید مناطق کشور شرکت خواهند نمود .

 

ماده 5: مسابقات فوتسال رده سنی جوانان و نوجوانان متولدین 11/10 1373 ببعد-نوجوانان :متولدین 11/10/1376 ببعد

 

1-5 این مسابقات با شرکت 12 تیم قهرمان و نائب قهرمان خرم آباد – قهرمان بروجرد –قهرمان کوهدشت – قهرمان دورود – قهرمان ازنا –قهرمان الیگودرز –

 

 

قهرمان الشتر –قهرمان نورآباد – قهرمان چغلوندی –قهرمان پلدختر- قهرمان سراب دوره جمعاً 12 تیم بصورت رفت و برگشت رقابت های خود را برگزار می نمایند.

2-5 قهرمان های رده سنی جوانان و نوجوانان بعنوان نماینده استان در مسابقات کشوری شرکت خواهند نمود .

 

ماده 6 : ضوابط و شرایط عمومی:

 

1-6 مسابقات فوتسال در رده های لیگ برتر – لیگ دسته اول – لیگ امید – جوانان و نوجوانان زیر نظر کمیته فوتسال استان برگزار می گردد.

2-6 باشگاههای شرکت کننده درصورتی اجازه دارند در مسابقات شرکت نمایند که دارای شرایط مشروحه ذیل باشند:

1-2-6 بر اساس معیارهای اداره ورزش و جوانان بعنوان باشگاه دارای پروانه تأسیس و مجوز فعالیت رسمی از اداره کل تربیت بدنی ذیربط دارا بوده و نسبت به ثبت باشگاه در اداره ثبت شرکت ها اقدام و مدارک مستند را تحویل هیأت – کمیته فوتسال ارائه نمایند.

2-2-6 باشگاههای شرکت کننده در رده سنی نوجوانان می بایست مبلغ 200000 ریال بعنوان هزینه برگزاری مسابقات در وجه حسابجاری 0104807818007 نزد بانک ملی (سیبا) بنام هیأت فوتبال استان لرستان واریز و اصل فیش را تحویل کمیته فوتسال استان گردد . و مبلغ 1000000 بعنوان حق عضویت باشگاه و هر بازیکن مبلغ 100000 ریال حق عضویت بازیکنان به حساب 0106068080000 بنام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بانک ملی(سیبا) واریز گردد.

3-2-6 باشگاههای شرکت کننده در رده سنی جوانان می بایست مبلغ 3000000 ریال بعنوان هزینه برگزاری مسابقات در وجه حسابجاری 0104807818007 نزد بانک

 

 

ملی (سیبا) بنام هیأت فوتبال استان لرستان واریز و اصل فیش را تحویل کمیته فوتسال استان گردد . و مبلغ 1000000 بعنوان حق عضویت باشگاه و هر بازیکن مبلغ 100000 ریال حق عضویت بازیکنان به حساب 0106068080000 بنام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بانک ملی(سیبا) واریز گردد.

 

4-2-6 باشگاههای شرکت کننده در رده سنی امید می بایست مبلغ 400000 ریال بعنوان هزینه برگزاری مسابقات در وجه حسابجاری 0104807818007 نزد بانک ملی (سیبا) بنام هیأت فوتبال استان لرستان واریز و اصل فیش را تحویل کمیته فوتسال استان گردد . و مبلغ 1000000 بعنوان حق عضویت باشگاه و هر بازیکن مبلغ 100000 ریال حق عضویت بازیکنان به حساب 0106068080000 بنام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بانک ملی(سیبا) واریز گردد.

 

5-2-6 باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته اول استان می بایست مبلغ 800000 ریال بعنوان هزینه برگزاری مسابقات در وجه حسابجاری 0104807818007 نزد بانک ملی (سیبا) بنام هیأت فوتبال استان لرستان واریز و اصل فیش را تحویل کمیته فوتسال استان گردد . و مبلغ 1000000 بعنوان حق عضویت باشگاه و هر بازیکن مبلغ 100000 ریال حق عضویت بازیکنان به حساب 0106068080000 بنام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بانک ملی(سیبا) واریز گردد.

 

6-2-6 باشگاههای شرکت کننده در لیگ برتر استان می بایست مبلغ 1000000 ریال بعنوان هزینه برگزاری مسابقات در وجه حسابجاری 0104807818007 نزد بانک ملی (سیبا) بنام هیأت فوتبال استان لرستان واریز و اصل فیش را تحویل کمیته فوتسال استان گردد . و مبلغ 1000000 بعنوان حق عضویت باشگاه و هر بازیکن مبلغ

 

 

100000 ریال حق عضویت بازیکنان به حساب 0106068080000 بنام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بانک ملی(سیبا) واریز گردد.

 

 

ماده 7: ضوابط فنی و اجرایی

 

1-7 این مسابقات از لحاظ فنی بر اساس مقررات فدراسیون  فوتبال FIFA و از نظر اجرایی  و انضباطی بر اساس آئین نامه های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه حاضر انجام می شود .

2-7 هر تیم بایستی 14 روز قبل از شروع مسابقات مدارک خواسته شده را تحویل  کمیته فوتسال جهت صدور کارت شرکت در مسابقات نماید.

3-7 قرارداد بازیکنان و همراهان بر اساس فرم ابلاغ شده از فدراسیون فوتبال اعتبار خواهد داشت و پس از ثبت در هیأت فوتبال شهرستان می بایست در کمیته فوتسال استان به ثبت برسد.

4-7 تعداد نفرات هر تیم16 نفر بازیکن و حداکثر 5 نفر همراه ( سرپرست- سرمربی- مربی- پزشکیار- تدارکات) می باشند که بایستی در مهلت تعیین شده از سوی هیأت فوتبال استان نسبت به تهیه مدارک و اخذ کارت شرکت در مسابقات اقدام نمایند.

5-7 هر تیم که دارای تیم امید در رقابتهای استانی می باشد میتواند حداکثر تا سقف 7 بازیکن رده سنی پایین تر (امید) 11/10/1371 به بعد عضو باشگاه خود را با ارایه مدارک مربوط پس از ثبت نام و اخذ کارت شرکت در مسابقات استفاده نماید.

6-7 حداکثر تعداد 12 نفر بازیکنان هر تیم در هر مسابقه طي لیست معرفی می گردانند.

 

 

7-7 مربیان حاضر در رقابتها مختلف فوتسال بایستی دارای کارت مربیگری باشند.

8-7 هر تیم بایستی 2 دست پیراهن و شورت شماره دار (لاتین) در جلو و پشت دو رنگ (پیراهن اصلی و رزرو) را در هنگام اخذ کارت شرکت در مسابقات به کمیته فوتسال ارائه و ثبت نماید و در کلیه مسابقات این دو دست لباس را داشته باشد.

9-7 شماره بازیکن بایستی با لیست ارسالی یکی بوده و تا آخر مسابقات ثابت باشد در صورت تغییر بدون اطلاع قبلی طبق مقررات اقدام خواهد شد.

10-7 مسئولیت ثبت رکورد اخطارها و اخراج های بازیکنان و همراهان به عهده سرپرست تیم های شرکت کننده می باشند.

11-7 کلیه بازیکنان و همراهان باید در تمام مدت مسابقات کارت شناسایی صادره توسط هیأت فوتبال را همراه داشته باشند و به سرپرست مسابقه (نماینده هیأت) تسلیم نمایند.

12-7 با توجه به طرح آسیا ویژن بازیکنان حق شرکت در مسابقات فوتبال را ندارند.

13-7 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شامل موارد مشروحه ذیل می باشد:

1-13-7 فرم قرارداد – فرم مشخصات قردی –فرم لیست اسامی بازیکنان و کادر همراه که به تأیید هیئت فوتبال شهرستان زیربط و کمیته فوتسال رسیده باشد.

2-13-7 کارت بیمه ورزشی بازیکنان و همراهان (اصل و کپی کارت بیمه)

3-13-7 تصویر شناسنامه و مدارک مربیگری مربیان و معرفی نامه آنان

4-13-7 اصل و تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی بازیکنان رده سنی (نوجوانان-جوانان- امید) علاوه بر شناسنامه بزیکن ارائه اصل شناسنامه پدر و مادر الزامی است.

5-13-7 اصل گواهی تحصیلی عکسدار بازیکنان که به تأیید آموزش و پرورش در سال تحصیلی مرتبط رسیده باشد.

 

 

6-13-7 اصل و تصویر معتبر کارت دانشجویی بازیکنان که در دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند .

7-13-7 کارت پایان خدمت – کارت معافیت دائم یا موقت-کارت خرید خدمت- دفترچه آماده به خدمت

8-13-7 گواهی اشتغال به خدمت نیروهای نظامی فقط با مجوز نیروهای مسلح کل کشور می توانند در مسابقات شرکت نمایند ؛لذا گواهی سربازی از یگان خدمتی قابل قبول نمی باشد.

 

ماده 8: ضوابط اختصاصی

 

1-8 هر باشگاه بایستی نسبت به طراحی و معرف علامت (LOGO) اعضای باشگاه و درج آن بر روی البسه ورزشی و همراهان تیم اقدام نمایند .این نماد هویتی از یک سوم حفظ و تقویت و انسجام اعضاء و باشگاه با یکدیگر و از سوی دیگر بازگو کننده مظهر وحدت سازمان یافته هر باشگاه فرهنگی ورزشی می باشد.

2-8  کلیه باشگاه موظف هستند نمونه آرم (آسیا ویژن ) هیأت فوتبال لرستان را با ذکر نام فوتسال در ذیل آن که از سوی کمیته فوتسال لرستان به آنها ارائه خواهد شد در روی بازوی سمت راست پیراهن به ابعاد 7×5 سانتی متر الصاق نمایند.

3-8 تاریخ اخذ مدارک و شروع مسابقات فوتسال در رده های مختلف پس از تنظیم توسط کمیته فوتسال و سپس تأئید هیأت فوتبال استان به هیأت شهرستان ها ابلاغ خواهد شد .

 

 

 

 

4-8 معرفی نامه رسمی به نام سرپرست یا نماینده تام الاختیار از سوی باشگاه پس از تأئید هیأت فوتبال شهرستان و اعلام کتبی آدرس و شماره تلفن ،فاکس و E-mail باشگاه به کمیته فوتسال الزامی است .

5-8 عدم ارسال به موقع مدارک انصراف از مسابقات تلقی می گردد و از دور مسابقات حذف خواهند شد.

ماده 9: اسپاسر و تبلیغات

 

1-9 حمایت های مالی و قرار دادهای تجاری

2-9 کمیته فوتسال می تواند مطابق ضوابط اقدام به عقد قراردادهای تجاری نمایند.

کلیه حقوق تبلیغات در سالن محل برگزاری مسابقات متعلق به هیأت فوتبال است.

 

ماده 10: بازی جوانمردانه ،مدال و احکام

 

1-10 در هر یک از رقابت های فوق الذکر میزبان موظف است نسبت به نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران پرچم طرح آسیا ویژن هیأت فوتبال استان لرستان – و پرچم بازی جوانمردانه  (FAIR PLAY) اقدام نمایند.

2-10 به تیم های اول تا سوم مسابقات از سوی کمیته فوتسال به ترتیب جام قهرمانی اهدا و به مدیران و مربیان و بازیکنان و کادر همراه نیز احکام قهرمانی مربوطه تقدیم خواهد گردید.

3-10 به باشگاه منتخب رده سنی مختلف با لحاظ رعایت کلیه موازین اخلاقی کاپ اخلاق اهداء خواهد گردید.

ماده 11: موارد پیش بینی نشده

 

 

به مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده باشد بر اساس پیشنهاد کمیته فوتسال مطرح و هیأت فوتبال استان تصمیمات لازم را اتخاذ و مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

 

 

ماده 12:

 

این دستور العمل در 12  ماده تهیه و تنظیم ودرجلسه كميته فوتسال تأیید وتوسط هیأت فوتبال استان مصوب و برای اجراء ابلاغ می گردد .

 

عزیزسلیمانی                                                    سعید رستمی                                  حیدر بهاروند

رئیس واحد فوتسال استان لرستان                  دبیر هیأت فوتبال  استان لرستان             رئیس هیأت فوتبال استان  لرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 
آمار بازدیدها
» آنلاین : 1
» بازدید امروز: 5
» بازدید این هفته: 19
» بازدید این ماه: 56
» بازدید امسال: 2795
» کل بازدیدها: 56024
آخرین به روز رسانی :
يكشنبه 25 خرداد 1399 10:06:50
پیوندها
» وزارت ورزش و جوانان